Takwim ICT

TAKWIM PANITIA ICT TAHUN 2013

BULAN JANUARI 2013

TARIKH

AKTIVITI

TINDAKAN

CATATAN

Jan

Pemastian Persediaan Buku Rekod Mengajar

KP

Kandungan buku rekod & RPT
Ujian tapisan kepada pelajar tingkatan 4 –kelayakkan elektif ICT

KP

Orientasi Tingkatan 4
Mesyuarat Panitia Kali pertama

KP

Menjelaskan hala tuju panitia
Pendedahan kerja kursus ICT tingkatan 4

KP

Pelajar ICT tingkatan 4
Penyediaan Modul ICT tingkatan 4

KP

Program Celik IT 1-Kursus Mail Merge

KP

Meningkatkan kecekapan penggnaan mail merge di kalangan AKS dan guru.

BULAN FEBRUARI 2013

TARIKH

AKTIVITI

TINDAKAN

CATATAN

Feb

Pemeriksaan Buku Rekod P&P dan Buku Latihan Pelajar(Modul)

KP

Pemastian tahap pematuhan penyediaan Buku Rekod
Pemantauan P&P

PK/KB/KP

Laporan pemeriksaan mesti dibuat
Serah soalan ujian Bulan Mac

Penggubal Soalan

Serah soalan kepada KP untuk disemak
Mencetak soalan ujian Bulan Mac
Kerja kursus tingkatan 4 dan 5 dilaksanakan.

KP

Latihan Topikal

Guru subjek

Mengukuhkan pemahaman pelajar tentang sesuatu topic selepas pembelajaran

BULAN MAC 2013

TARIKH

AKTIVITI

TINDAKAN

CATATAN

Mac

Mengurus soalan Ujian Bulan Mac

Penggubal Soalan

Pastikan semua pakej soalan mencukupi & ditadbir dengan baik
Key in markah / serah markah kepada KP / PKP /Guru Kelas yang diajar

Guru Subjek

Guna perisian panitia ICT
Menjalankan kerja kursus ICT tingkatan 4 dan 5

Guru Subjek

Memastikan pelaksaanan kerja kursus yang berterusan
Pemantauan kelas ICTL

KP

Memastikan kelas ICTL berjalan lancar.
Program Celik IT -2-       Kursus Asas Membina Blog

KP

Memperluaskan pengetahuan dan penggunaan blog dalam penyebaran maklumat sekolah kepada umum.
Latihan Topikal

Guru subjek

Mengukuhkan pemahaman pelajar tentang sesuatu topic selepas pembelajaran

BULAN APRIL 2013

TARIKH

AKTIVITI

TINDAKAN

CATATAN

April

Pencerapan P&P Guru Fasa 1

KB / KP

Mengikut masa P&P Guru yang diselia
Pelaporan pelajar tidak menyiapkan tugasan sekolah kepada KP/KB

Guru Subjek

T4 –T5

Isi borang yang disediakan
Latihan Topikal

Guru subjek

Mengukuhkan pemahaman pelajar tentang sesuatu topic selepas pembelajaran
 

BULAN MEI 2013

TARIKH

AKTIVITI

TINDAKAN

CATATAN

Mei

Mengurus soalan Peperiksaan Penggal 1

Penggubal Soalan

Pastikan semua pakej soalan mencukupi & ditadbir dengan baik
Peperiksaan Penggal Pertama

KP

Pastikan peperiksaan dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan
Memeriksa Skrip Jawapan pelajar

Guru Subjek

Memeriksa mengikut skema jawapan yang disediakan oleh guru penggubal
Serah markah kepada Guru Kelas

Guru Subjek

Kelas Tambahan ICT

Guru Subjek

Tingkatan 5
Bengkel/Ceramah Teknik Menjawab ICT Tingkatan 4/5

KP

Mendedahkan teknik menjawab yang betul dan skima pemarkahan dalam peperiksaan SPM.
 

BULAN JUN 2013

TARIKH

AKTIVITI

TINDAKAN

CATATAN

Jun

Key in markah / serah markah kepada KP / Guru kelas yang diajar

Guru Subjek

ICT tingkatan 4 dan 5
Tugasan Menjawab Set Soalan Semasa Cuti

Guru Subjek

Memastikan pelajar dapat memanfaatkan masa cuti dengan persediaan yang lebih rapi sebelum peperiksaan.
Postmortem keputusan peperiksaan penggal 1

KP

Dibuat mengikut tingkatan
Pemilihan pelajar Cemerlang berdasarkan peperiksaan penggal

KP

Berpotensi dapat Gred A
Pemilihan pelajar GARUS berdasarkan peperiksaan penggal

KP

Pelajar yang sangat lemah
Kurantin pelajar tingkatan 5 yang belum menyiapkan kerja kursus

Guru Subjek

Paksa pelajar siapkan tugasan
Penyemakan kerja kursus pelajar tingkatan 5

Guru Subjek

Memastikan semua pelajar ICT tingkatan 5 mendapat markah penuh.
Reassessments

Pentaksir tingkatan 5

Pelajar yang tidak mendapat markah penuh untuk kerja kursus.

BULAN JULAI 2013

TARIKH

AKTIVITI

TINDAKAN

CATATAN

Julai

Pencerapan P&P Guru Fasa 2

KB / KP

Ikut masa P&P Guru yang diselia
Hantar soalan Ujian Bulanan 2

Guru Subjek

Disahkan sebelum dicetak
Mengurus soalan ujian bulanan 2

Guru penggubal

Pastikan semua pakej soalan mencukupi dan ditadbir dengan baik
Ujian Bulanan 2

KB/KP/PKP

Pemantauan
Penghantaran markah kerja kursus kepada Ketua Pentaksir

Guru Subjek T5

Pastikan semua calon ICT Tingkatan 5 sudah diberi markah kerja kursus
Key in markah kerja kursus ICT oleh SU SPM
Program Celik IT – 3-       Kursus Ulead Studio (Movie)

KP

Memperkenalkan konsep pembinaan bahan multimedia asas dikalangan pelajar ICT tingkatan 4, 5 dan Staf sekolah.

BULAN OGOS 2013

TARIKH

AKTIVITI

TINDAKAN

CATATAN

Ogos

Peperiksaan pra percubaan SPM

Guru Subjek

Tingkatan 5
Memeriksa Skrip Jawapan pelajar

Guru Subjek

Memeriksa mengikut skema jawapan yang disediakan oleh guru penggubal
Key in markah / serah markah kepada KP / PKP /Guru kelas yang diajar

Guru Subjek

Perlaksanaan kerja kursus tingkatan 4

Guru Subjek

Berterusan

BULAN SEPTEMBER 2013

TARIKH

AKTIVITI

TINDAKAN

CATATAN

Sept

Ulangkaji P&P. Fokuskan kepada soalan-soalan peperiksaan ICT SPM

Guru Subjek

Teknik Menjawab
Pencerapan P&P Guru yang diselia

KB / KP

Ikut jadual guru yang diselia
Pengajaran berdasarkan kelompok pelajar

KP

Pelajar lemah & Galus
Hantar soalan Percubaan dan Peperiksaan Akhir Tahun kepada SU Peperiksaan

Guru Penggubal

Disahkan sebelum dicetak

BULAN OKTOBER 2013

TARIKH

AKTIVITI

TINDAKAN

CATATAN

Okt

Ulangkaji P&P. Fokuskan kepada soalan-soalan peperiksaan ICT SPM

Guru Subjek

Teknik Menjawab
Memeriksa Skrip jawapan pelajar

Guru Subjek

Memeriksa mengikut skema jawapan yang disediakan oleh guru penggubal
Key in markah / serah markah kepada KP / Guru kelas yang diajar

Guru Subjek

Mengurus soalan Peperikaan Akhir Tahun

Guru penggubal

Pastikan semua pakej soalan mencukupi dan ditadbir dengan baik
Mentaksir kerja kursus ICT tingkatan 4

Guru Subjek

Memastikan semua pelajar tingkatan 4 telah melengkapkan dan menyiapkan kerja kursus tingkatan 4.

BULAN NOVEMBER 2013

TARIKH

AKTIVITI

TINDAKAN

CATATAN

01–06 Nov

Key in markah / serah markah kepada PKP /Guru kelas yang diajar

Guru Subjek

ICT Tingkatan 4
Program Celik IT-4-Kursus Adope Fotoshop/animasi/Edit Audio

KP

Memberi peluang kepada staf SMKDPA menguasai pelbagai ilmu ICT serta menanamkan nilai-nilai murni berkerjasama dalam berpasukan.
Peperiksaan SPM & STPM

Program / Aktiviti yang dijalankan sepanjang masa atau berterusan ialah :

  Latihan bertulis / latih tubi teknik menjawab soalan-soalan peperiksaan di kelas.

Teknik Menjawab Kertas Peperiksaan

Memeriksa buku latihan pelajar (modul).

Memastikan kerja kursus pelajar disiapkan.

Membina Modul.

Pemulihan dan penggayaan

Program Pembangunan Staf

Kelas Tambahan khas hanya akan dibuat setelah kajian keperluan dibuat oleh KP

Disediakan Oleh:

BAZLIN AHMAD

Ketua Panitia ICT SMKDPA 2013

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s